TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK)
2021 YILI BİLİMSEL TOPLANTISI

"Yapay Zekâ Çağında Jeodezi"

25-27 KASIM 2021

TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK)
2021 YILI BİLİMSEL TOPLANTISI
"Yapay Zekâ Çağında Jeodezi"
TOPLANTI PROGRAMI
Toplantı programını PDF dokümanı olarak indirmek için tıklayınız.
25 Kasım 2021, Perşembe
10:00 - 10:40 AÇILIŞ KONUŞMALARI
  Doç. Dr. Metin Nohutcu, TUJK2021 Düzenleme Kurulu Başkanı
  Dr. Müh. Alb. Ali İhsan Kurt, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Başkanı
  Ali İpek, Harita ve Kadastro Mühendsileri Odası (HKMO) YK Başkanı
  Prof. Dr. Halil Vural, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı
  Tuğgeneral Hurşit Ağırcan, Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) Başkanı, Harita Genel Müdürü
10:40 - 12:40 1. Oturum:     JEODİNAMİK
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bahadır AKTUĞ, Dr. Öğr. Üyesi Gonca OKAY AHİ
J1 GNSS Ölçüleri ile Tuz Gölü Fay Zonu (TGFZ) Güney Kesimine ait Tektonik Hareketlerin İzlenmesi
10:40 - 11:00 Cemil Gezgin, Semih Ekercin, İbrahim Tiryakioğlu, Bahadır Aktuğ, Hediye Erdoğan
Bildiri Özeti
Kayıt
Sunum Yansıları
J2 Kuzeydoğu Akdeniz Bölgesindeki Güncel Tektonik Deformasyonların GPS Tekniği ile Belirlenmesi
11:00 - 11:20 Ali Özkan, Hasan Hakan Yavaşoğlu, İbrahim Tiryakioğlu, Frédéric Masson, Mehmet Nurullah Alkan
Bildiri Özeti
Kayıt
   
J3 Kuzey Anadolu Fayı (KAF) Destek Segmentindeki Asismik Krip Hareketlerinin GPS Ölçmeleriyle Belirlenmesi
11:20 - 11:40 Mehmet Nurullah Alkan, Kayhan Aladoğan, Ahmet Emir Yakup, Hasan Hakan Yavaşoğlu, Ali Özkan,
Zafer Köse
Bildiri Özeti
Kayıt
Sunum Yansıları
 
J4 Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) Orta Kesimindeki Güncel Yer Kabuğu Hareketlerinin GNSS Yöntemi ile Belirlenmesi
11:40 - 12:00 Kayhan Aladoğan, Mehmet Nurullah Alkan, İbrahim Tiryakioğlu, Hasan Hakan Yavaşoğlu, Ali Özkan,
Halil İbrahim Solak
Bildiri Özeti
Kayıt
Sunum Yansıları
 
J5 Orta Marmara Fayı Sismik Potansiyelinin Ortaya Konulması için Yapılan Jeodezik Faaliyetler
12:00 - 12:20 M. Fahri Karabulut, H. Hakan Yavaşoğlu, İbrahim Tiryakioğlu, V. Engin Gülal, M. Nurullah Alkan, Ali Özkan
Bildiri Özeti
Kayıt
   
J6 Gerçek Zamanlı Hassas Nokta Konumlama (RT-PPP) Yöntemi ile Deprem Kaynaklı Yüzey Dalga Hareketlerinin İzlenebilirliğinin İncelenmesi
12:20 - 12:40 Barış Karadeniz, Mert Bezcioğlu, Cemal Özer Yiğit, Ahmet Anıl Dindar, İbrahim Tiryakioğlu, Burak Akpınar,
Bahadır Aktuğ
Bildiri Özeti
Kayıt
Sunum Yansıları
 
12:40 - 13:30 ÖĞLE ARASI
13:30 - 17:00 2. Oturum:     KONUM BELİRLEME VE UYGULAMALAR
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU, Doç. Dr. H. Hakan YAVAŞOĞLU 
K1 Türkiye Kaynaklı İlk Çevrimiçi PPP Servisi
13:30 - 13:50 Metin Nohutcu, Berkay Bahadur, Kamil Teke, M. Ali Güvenaltın, Pınar Hazan, M. Fikret Öcal, Duygu Dülger,
Buğçe Gökçe, Yazgı Nur Sayın, Yelkin Turan
Bildiri Özeti
Kayıt
Sunum Yansıları
 
K2 Navigasyon Dereceli Ataletsel Ölçü Birimi ile Bazı Jeodezik Parametrelerin Doğrudan Belirlenmesi
13:50 - 14:10 İlyas Akpınar, Mehmet Simav, Kamil Teke, Yunus Aytaç Akdoğan, Hasan Yıldız, Murat Durmaz
Bildiri Özeti
Kayıt
Sunum Yansıları
 
K3 Akıllı Telefonların Kinematik Konum Belirleme Performansının Araştırılması
14:10 - 14:30 Berkay Bahadur
Bildiri Özeti
Kayıt
   
K4 Akıllı Telefon IMU ve GNSS Entegrasyonu ile Harmonik Hareketlerin İzlenmesi
14:30 - 14:50 Caneren Gül, Taylan Öcalan
Bildiri Özeti
Kayıt
Sunum Yansıları
 
K5 Düşük Maliyetli GNSS Alıcılarının Farklı Anten Tiplerine Göre Konum Doğruluklarının Belirlenmesi
14:50 - 15:10 M. Fahri Karabulut, Nedim Onur Aykut, Burak Akpınar, Cemal Özer Yiğit, Güldane Oku Topal,
Barış Karadeniz, Zübeyir Bilal Çakmak, Bilge Doran, Ahmet Anıl Dindar, İlhan Emre İnam
Bildiri Özeti
Kayıt
Sunum Yansıları
 
15:10 - 15:30 ARA
K6 Ulusal Antarktika Bilim Seferi Kapsamında Jeodezik Çalışmalar
15:30 - 16:00 Burcu Özsoy, Özgün Oktar
Bildiri Özeti
Kayıt
Sunum Yansıları
Çağrılı Konuşma
K7 4. Türkiye Antarktik Bilim Seferi Kapsamında Yapılan Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri Tabanlı Çalışmalar
16:00 - 16:20 Mahmut Oğuz Selbesoğlu, H. Hakan Yavaşoğlu, Mustafa Fahri Karabulut, Özgün Oktar, Burcu Özsoy,
Himmet Karaman, Mustafa Ersel Kamaşak, Vahap Engin Gülal
Bildiri Özeti
Kayıt
Sunum Yansıları
 
K8 GNSS-IR Yönteminin Uzun Dönem Kar Kalınlığı Belirleme Performansının İncelenmesi
16:20 - 16:40 Cemali Altuntaş, Nursu Tunalıoğlu, Bahattin Erdoğan
Bildiri Özeti
Kayıt
Sunum Yansıları
 
K9 İHA Fotogrametri Yöntemi ile Yüzey Deformasyonlarının İzlenmesi
16:40 - 17:00 Kemal Özgür Hastaoğlu, Burak Can Kara, Yavuz Gül, Fatih Poyraz
Bildiri Özeti
     
17:00 - 18:00 SORU-CEVAP / SOHBET (wonder.me)
26 Kasım 2021, Cuma
09:00 - 12:20 3. Oturum:     GRAVİTE ALANI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Orhan AKYILMAZ, Prof. Dr. Aydın ÜSTÜN
G1 Satellite Gravimetry-based Monitoring System for Water Resources Management and Natural Hazards Monitoring
09:00 - 09:30 C.K. Shum, Yu Zhang, Vibhor Agarwal, Orhan Akyılmaz, Ehsan Forootan
Bildiri Özeti
    Çağrılı Konuşma
G2 GNSS-IR Tekniği İle Meteorolojik Parametreler ve Gelgit Bileşenleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
09:30 - 09:50 Cansu Beşel, Emine Tanır Kayıkçı
Bildiri Özeti
Kayıt
   
G3 Global Deniz Suyu ve Türkiye’deki Büyük Göl Suyu Kütlelerinin Çekim Etkileri
09:50 - 10:10 Mehmet Simav, Hasan Yıldız
Bildiri Özeti
Kayıt
Sunum Yansıları
 
G4 Space Gravimetry Applications and Needs for Drought Monitoring, Water Resource Assessment and Regional Climate Monitoring
10:10 - 10:40 Jürgen Kusche
Bildiri Özeti
Kayıt
Sunum Yansıları
Çağrılı Konuşma
10:40 - 11:00 ARA
G5 Kronometrik Nivelman Yöntemi ile Eşpotansiyel Yüzeylerin Belirlenmesi
11:00 - 11:20 Hasan Onur Işık, Mustafa Tevfik Özlüdemir, Kerem Halıcıoğlu
Bildiri Özeti
Kayıt
Sunum Yansıları
 
G6 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında Ham Deniz Gravite Verilerinin Toplanılması, Veri İşlemi ve Kalite Kontrolü
11:20 - 11:40 Kadir Barış Bakioğlu, Hasan Salih Külünk
Bildiri Özeti
Kayıt
   
G7 En Küçük Karelerle Kolokasyonla Serbest Hava Düşey Gravite Gradyenti Modelleme 
11:40 - 12:00 Yunus Aytaç Akdoğan, Gonca Okay Ahi, Hasan Yıldız
Bildiri Özeti
Kayıt
Sunum Yansıları
 
G8 tc-cylinder.v1.0: Yüksek Çözünürlük ve Doğrulukta Vektör Tabanlı Topoğrafik Düzeltme Hesabı
12:00 - 12:20 Sevda Olgun, Aydın Üstün
Bildiri Özeti
Kayıt
   
12:20 - 13:30 ÖĞLE ARASI
13:30 - 16:50 4. Oturum:    REFERANS KOORDİNAT SİSTEMLERİ
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Tevfik ÖZLÜDEMİR, Doç. Dr. Kamil TEKE
R1 ICRF3 – Geodetic Aspects
13:30 - 14:00 Robert Heinkelmann
Bildiri Özeti
Kayıt
  Çağrılı Konuşma
R2 Toward ITRF2020: Enhancing the Modelling of Nonlinear Station Motions
14:00 - 14:30 Zuheir Altamimi, Paul Rebischung, Xavier Collilieux, Laurent Métivier, Kristel Chanard
Bildiri Özeti
Kayıt
Sunum Yansıları
Çağrılı Konuşma
R3 Earth Orientation Parameters – An Important Dataset for Science and Society
14:30 - 15:00 Robert Heinkelmann
Bildiri Özeti
Kayıt
  Çağrılı Konuşma
15:00 - 15:20 ARA
R4 Semi-Kinematic Reference Frame Realization in Turkey and Determination of an Improved Velocity Field Model
Güncel TUREF Hız Alanı Modelinin Uzun Dönemli GNSS Verilerinin Yeniden Değerlendirilmesiyle Oluşturulması
15:20 - 15:50 Ali İhsan Kurt, Ali Değer Özbakır, Ayhan Cingöz, Uğur Doğan, Semih Ergintav
Bildiri Özeti
Kayıt
Sunum Yansıları
Çağrılı Konuşma
R5 Towards a Global Unified Height System
15:50 - 16:20 Laura Sanchez
Bildiri Özeti
Kayıt
Sunum Yansıları
Çağrılı Konuşma
R6 Vertical Coordinate Reference Frame of Turkey
Türkiye Düşey Koordinat Referans Çerçevesi
16:20 - 16:50 Mehmet Simav, Ali İhsan Kurt, Ayhan Cingöz, İlyas Akpinar, Yunus Aytaç Akdoğan
Bildiri Özeti
Kayıt
Sunum Yansıları
Çağrılı Konuşma
16:50 - 18:00 SORU-CEVAP / SOHBET (wonder.me)
         
18:00 - 18:30 TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU
2021 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI
         
27 Kasım 2021, Cumartesi
10:00 - 13:00 5. Oturum:     JEODEZİDE YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Orhan AKYILMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Murat DURMAZ
Y1 Acemi Zeka Çağında Mekansal Zeka 
10:00 - 10:30 Caner Güney
Bildiri Özeti
Kayıt
  Çağrılı Konuşma
Y2 Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Jeoid Ondülasyon Değerlerinin Tahmini için Bayesian Regularization ve Levenberg-Marquardt Eğitim Algoritmalarının Karşılaştırmalı Analizi
10:30 - 10:50 Berkant Konakoğlu, Alper Akar
Bildiri Özeti
Kayıt
Sunum Yansıları
 
Y3 Yerel Jeoidin Modellenmesinde Yapay Sinir Ağları ve Universal Kriging Enterpolasyon Yöntemlerinin Kullanılabilirliği
10:50 - 11:10 Merve Ocak, Leyla Çakır
Bildiri Özeti
     
Y4 GRACE-benzeri Toplam Su Bütçesi Değişim Modellerinin Derin Öğrenme Algoritmaları ile Simülasyonu
11:10 - 11:30 Metehan Uz, Kazım Gökhan Atman, Merve Keleş, Tuğçe Ay, Bihter Tandoğdu, Orhan Akyılmaz, Ck Shum,
Yu Zhang, Hüseyin Mercan
Bildiri Özeti
     
11:30 - 11:50 ARA
Y5 Application of Machine Learning in Geodesy: Prediction, Detection, and Automation
11:50 - 12:20 Benedikt Soja
Bildiri Özeti
Kayıt
Sunum Yansıları
Çağrılı Konuşma
Y6 Yapay Zekanın Jeodezik Tomografisi
12:20 - 12:40 Orhan Kurt
Bildiri Özeti
Kayıt
Sunum Yansıları
   
Y7 Cep Telefonlarındaki İvmeölçer ve Yapay Sinir Ağları ile Olası Deprem Tespiti
12:40 - 13:00 Baran Canpolat, Gonca Okay Ahi
Bildiri Özeti
Kayıt
Sunum Yansıları
 
13:00 - 14:00 ÖĞLE ARASI
14:00 - 17:00 EĞİTİM
14:00 - 16:00 Eğitim: Makine Öğrenmesine Giriş
Doç. Dr. Erkut Erdem, Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
16:00 - 17:00 Uygulama: Jeodezide Yapay Zekâ Uygulamaları
Arş. Gör. Metehan Uz, İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü