TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK)
2021 YILI BİLİMSEL TOPLANTISI

"Yapay Zekâ Çağında Jeodezi"

25-27 KASIM 2021

Önemli Tarihler

Toplantı Kayıt Tarihleri : 13 Eylül 2021 – 24 Kasım 2021
Bildiri Özeti Gönderim Tarihleri : 13 Eylül 2021 – 04 Kasım 2021 11 Kasım 2021
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi : 15 Kasım 2021
TUJK 2021 Yılı Bilimsel Toplantısı Tarihleri : 25-27 Kasım 2021