TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK)
2021 YILI BİLİMSEL TOPLANTISI

"Yapay Zekâ Çağında Jeodezi"

25-27 KASIM 2021

Onur Kurulu


Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN, Hacettepe Üniversitesi Rektörü

Tuğgeneral Hurşit AĞIRCAN, TUJJB Başkanı, Harita Genel Müdürü

Prof. Dr. Halil VURAL, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı

Dr. Müh. Alb. İbrahim NALCI, TUJJB Başkan Yardımcısı

Ali İPEK, HKMO YK Başkanı

Dr. Müh. Alb. Ali İhsan KURT, TUJK Başkanı

Prof. Dr. Haluk ÖZENER, TUJK Üniversite Temsilcisi

Prof. Dr. Rasim DENİZ, TUJK Önceki Üniversite Temsilcisi

Prof. Dr. Tevfik AYAN, TUJK Önceki Üniversite Temsilcisi

Prof. Dr. Onur GÜRKAN, TUJK Önceki Üniversite TemsilcisiDüzenleme Kurulu


Bahadır AKTUĞ, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi

Orhan AKYILMAZ, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

Berkay BAHADUR, Arş. Gör. Dr., Hacettepe Üniversitesi

Ayhan CİNGÖZ, Yük. Müh. Alb., Harita Genel Müdürlüğü

Ali Osman DEMİRER, Öğr. Gör., Hacettepe Üniversitesi

Murat DURMAZ, Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi

Müfide ER ELVANLI, Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi, Düzenleme Kurulu Sekreteri

Ali İhsan KURT, Dr. Müh. Alb., Harita Genel Müdürlüğü

Metin NOHUTCU, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Düzenleme Kurulu Başkanı

Gonca OKAY AHİ, Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi

Tevfik ÖZLÜDEMİR, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

Erdinç SEZEN, Dr. Müh. Alb., Harita Genel Müdürlüğü

Mehmet SİMAV, Doç. Müh. Yb., Harita Genel Müdürlüğü, Düzenleme Kurulu Sekreteri

Kamil TEKE, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi

İbrahim TİRYAKİOĞLU, Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi

Engin TUNALI, Arş. Gör. Dr., Hacettepe Üniversitesi

Aydın ÜSTÜN, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi

Hasan Hakan YAVAŞOĞLU, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilim Kurulu

(Bilim Kurulu bildiri değerlendirme sürecine katkıda bulunan akademisyenlerden oluşmaktadır.)

Ramazan Alpay ABBAK, Doç. Dr., Konya Teknik Üniversitesi

Burak AKPINAR, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Bahadır AKTUĞ, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi

Orhan AKYILMAZ, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

Reha Metin ALKAN, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

Cüneyt AYDIN, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Berkay BAHADUR, Arş. Gör. Dr., Hacettepe Üniversitesi

Serkan DOĞANALP, Doç. Dr., Konya Teknik Üniversitesi

Murat DURMAZ, Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi

Serdar EROL, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

Caner GÜNEY, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

Kerem HALICIOĞLU, Dr., Freie Universität Berlin

Veli İLÇİ, Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Himmet KARAMAN, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

Ali İhsan KURT, Dr. Müh. Alb., Harita Genel Müdürlüğü

Orhan KURT, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi

Çetin MEKİK, Prof. Dr., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Hüseyin MERCAN, Arş. Gör. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Gonca OKAY AHİ, Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi

Sermet ÖĞÜTÇÜ, Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi

Tevfik ÖZLÜDEMİR, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

Mahmut Oğuz SELBESOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi

Erdinç SEZEN, Dr. Müh. Alb., Harita Genel Müdürlüğü

Mehmet SİMAV, Doç. Müh. Yb., Harita Genel Müdürlüğü

Doğan Uğur ŞANLI Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Emine TANIR KAYIKÇI, Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kamil TEKE, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi

İbrahim TİRYAKİOĞLU, Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi

Nursu TUNALIOĞLU, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Aydın ÜSTÜN, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi

Hasan Hakan YAVAŞOĞLU, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

Hasan YILDIZ, Doç. Müh. Alb., Harita Genel Müdürlüğü

Mustafa YILMAZ, Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi

Cemal Özer YİĞİT, Prof. Dr., Gebze Teknik Üniversitesi