TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK)
2021 YILI BİLİMSEL TOPLANTISI

"Yapay Zekâ Çağında Jeodezi"

25-27 KASIM 2021

Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü

E-posta: tujk2021@hacettepe.edu.tr