TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK)
2021 YILI BİLİMSEL TOPLANTISI

"Yapay Zekâ Çağında Jeodezi"

25-27 KASIM 2021

2002 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen, ülkemiz jeodezi topluluğunca güncel jeodezik konuların tartışılabilmesine ve topluluk arasında fikir alışverişinde bulunulmasına olanak sağlayan Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı, 25-27 Kasım 2021 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde düzenlenecektir. Toplantı küresel Covid-19 pandemisi nedeniyle dijital ortamda çevrim içi olarak yürütülecektir.


2021 Yılı TUJK Bilimsel Toplantısı jeodezi biliminin ilgi alanına giren disiplin içi ve/veya disiplinler arası güncel tüm konuları içerecek şekilde, aşağıda listelenen oturum başlıkları altında icra edilecektir:


1. Referans Koordinat Sistemleri

2. Gravite Alanı

3. Jeodinamik

4. Konum Belirleme ve Uygulamalar


TUJK 2021 Yılı Bilimsel Toplantısı sloganı, tüm dünyada yapay zekâ alanındaki hızlı gelişmelere ve bunun jeodezi bilimine yansımalarına dikkat çekmek maksadıyla “Yapay Zekâ Çağında Jeodezi” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, yukarıda sıralanan dört ana oturumun yanı sıra “Jeodezide Yapay Zekâ Uygulamaları” başlıklı özel bir oturum ve “Makine Öğrenmesine Giriş” içerikli çevrim içi bir eğitimin de gerçekleştirileceği toplantımıza tüm TUJK üyelerimizin, araştırmacılarımızın, kamu ve özel sektör temsilcilerimizin, lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin değerli katkı ve katılımlarını bekliyoruz.
Detaylı Konu BaşlıklarıÖnemli Tarihler :

Toplantı Kayıt Tarihleri : 13 Eylül 2021 – 24 Kasım 2021
Bildiri Özeti Gönderim Tarihleri : 13 Eylül 2021 – 04 Kasım 2021 11 Kasım 2021
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi : 15 Kasım 2021
TUJK 2021 Yılı Bilimsel Toplantısı Tarihleri : 25-27 Kasım 2021