TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK)
2021 YILI BİLİMSEL TOPLANTISI

"Yapay Zekâ Çağında Jeodezi"

25-27 KASIM 2021

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2021 Yılı Bilimsel Toplantısı, 25-27 Kasım 2021 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenmiştir.

Toplantıda TUJK bünyesinde faaliyet gösteren dört çalışma grubunun da alanlarını ihtiva edecek şekilde “Jeodinamik”, “Konum Belirleme ve Uygulamalar”, “Gravite Alanı” ve “Referans Koordinat Sistemleri” başlıklı dört ayrı oturumun yanı sıra, “Yapay Zekâ Çağında Jeodezi” olarak belirlenen Toplantı sloganı ile ilintili olarak “Jeodezide Yapay Zekâ Uygulamaları” başlıklı beşinci bir oturum gerçekleştirilmiştir. Bu beş oturum kapsamında 11 tanesi çağrılı olmak üzere toplam 36 sözlü bildiri sunulmuştur.

Ayrıca Bilimsel Toplantı kapsamında “Makine Öğrenmesine Giriş” ve “Jeodezide Yapay Zekâ Uygulamaları” başlıkları altında teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenmiştir.

Toplantı oturum ve eğitimlerine toplamda 300 kişi dinleyici olarak iştirak etmiştir.
HIZLI ERİŞİM